İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü

Yaşar Üniversitesi’nde İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı:

Mimarlık Fakültesi altında yer alan ve 2004 yılından beri eğitim vermekte olan bölümümüzün temel amacı, disipliner tanımlar doğrultusunda içmimarlık ve çevre tasarımı alanının gerektirdiği tüm bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip, nitelikli iç mekân çevreleri yaratabilen, iç mekân tasarımlarını kullanıcıyı ve kullanıcı gereksinimlerini merkeze alarak özgün iç mekân projeleri üreten, yakın olduğu disiplinlerle (mimarlık, endüstriyel tasarım, görsel iletişim tasarımı) ve ek olarak diğer sanat ve tasarım alanlarıyla  etkileşim halinde olan içmimarlar yetiştirmektir. İçmimarlık alanının kendine özgü konvansiyon ve değerlerine vurgu yapmak bölümümüzün bir diğer amacıdır.

Bölümümüzden mezun olan içmimar ve çevre tasarımcılarının, yaratıcı, mesleki etik konusunda duyarlı, gelenekleri araştırırken yeniliklere de açık olan, çağın tartışmalarını takip eden, eleştirel düşünen, özgüvenli, kültürel miras ve doğa konusunda duyarlı, girişimci, iletişim becerisi yüksek ve araştırmacı olmaları hedeflenmektedir.

Öğrencilerimize, uygulamaya yönelik stüdyo vb. dersler, sunum/dijital teknolojiler, tarih/kuram ve yapı/malzeme bilgisi, yapı fiziği ve çevresel sistemler modülleri altında çeşitli dersler sunulmaktadır. Her dönemde yer alan stüdyo dersleri, dönemindeki diğer derslerle entegre şekilde yürütülmekte, böylece bilginin akışkanlığı sağlanmaktadır. İçmimarlık ve Çevre Tasarımı uzmanlık alanındaki iç mekânın çevresel özelliklerini içermekte olan “çevre tasarımı” ile anlatılmak istenen, iç mekândaki hava kalitesi ve dolaşımı, ısı kontrolü, ergonomik düzenleme ve fiziksel dolaşım planı ve benzeri konularda kullanıcıların sağlık ve güvenliğini olumlu etkileyecek biçimde gerçekleştirilen tasarım kararlarının bütünüdür.

Tüm bu nitelikleri değerlendirip Yaşar Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü ailesine katılmayı arzu eden TM-1 Puanlı içmimar ve çevre tasarımcısı adaylarını bölümümüze bekliyoruz.

Yrd.Doç.Dr. Zeynep TUNA ULTAV
Bölüm Başkanı

 

Yaşar Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’nü Öne Çıkaranlar:

Yeniden İşlevlendirme Ve Enerji Etkin Tasarım

Bölümümüzün vurguladığı alanlar olarak, yeniden işlevlendirme ve enerji etkin iç mekânlara yönelik çok sayıda zorunlu ve seçmeli ders, bölümümüzü farklı kılan niteliklerden biridir. Ek olarak sayısal tasarım alanındaki zorunlu ve seçmeli derslerle de öğrencilerin yenilikçi tasarım yöntemlerini yakalamaları hedeflenmektedir.

Her Modüle Göre Uzmanlaşmış Öğretim Kadrosu

Öğretim planında tanımlanmış her modülde alanlarda uzman tam zamanlı öğretim elemanları ile uygulama alanındaki içmimar, mimar ve endüstriyel alanındaki profesyonellerden oluşan yarı zamanlı öğretim elemanlarını içine alan zengin bir akademik kadro mevcuttur.

Dersleri Destekleyen Etkinliklerin Zenginliği

Etkinliklerimiz arasında öğrencileri sektörden profesyonellerle buluşturan atölye çalışmaları, seminerler, ders içeriklerine destek veren şehir içi ve dışı teknik geziler ve öğrenci projelerinin sunulduğu sergiler bulunmaktadır.

Mimarlık Bölümü ile İşbirliği

Bölümümüz, hem dersler ve akademik kadro hem de fakülte içinde gerçekleşen etkinlikler anlamında fakültenin diğer bölümü olan Mimarlık Bölümü’yle sıkı bir etkileşim içindedir. Ayrıca öğrencilerimizin, Mimarlık Bölümü’nde Yan Dal ya da Çift Anadal (ikinci diploma) yapmalarına da olanak sağlanmaktadır.

Bir Kent Üniversitesi Olarak Kentle İlişki

Üniversitenin stratejisine paralel olarak, bölümümüz kentteki yerel yönetimlerle olan işbirliklerine dayanarak kente tasarım anlamında katkıda bulunmaktadır.

Uluslararasılık

Eğitim dili %100 İngilizce olan bölümümüz, Erasmus değişim programı çerçevesinde, AB ülkelerindeki partner üniversitelerle 1 ya da 2 dönem olmak üzere öğrenci değişim ve staj hareketliliğine olanak vermektedir. Ayrıca, üniversitenin AB dışındaki ülkelerle de öğrenci değişim olanağı bulunmaktadır. Aynı zamanda, bölümümüzdeki yabancı uyruklu öğrencilerimiz sayesinde uluslararasılaşma anlamında bölümün öncü rol oynamaktadır.

YUMAK (CAD CAM Atölyesi)

İnsan ölçeğindeki yerleşke yapılı çevresi ve öğrencilerin tasarım projelerini bizzat üretebilmelerine olanak verecek CAD CAM Atölyesi (YUMAK), bölümün en önemli fiziksel koşulları arasında gösterilebilir.

RITM Çalışma Grubu

RITM (restoration, intervention, transformation, modification) tarihi çevrede bulunan yapıların restorasyon, müdahale ve dönüştürme konularına odaklanan bir araştırma ekibidir. RITM grubu akademik araştırma ve eğitim deneyimleri ile bir ilişki kurarak mimari mirasın ”olumlu” korunması ve yeniden kullanılması hakkında güncel konuları tartışmayı amaçlamaktadır.