İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü

gulnur_balliceİç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümünde amaç öğrencilere insan yaşamını rahat ve konforlu kılacak, farklı kullanımlara geçerli cevaplar verecek, işlevsel ve estetik değerlere sahip iç mekanlar yaratma becerisini ve deneyimini kazandırabilmektir. Bölümde eğitim alan öğrencilere fonksiyonel ve estetik değerlere sahip iyi tasarlanmış iç mekanların, insan yaşamının fiziksel ve psikolojik kalitesini olumlu yönde nasıl artırdığı öğretilir.

2011-2012 Eğitim yılından itibaren bölümümüz, TM-1 Puanı ile öğrenci almaktadır.İç mimar adaylarının fonksiyonel çözümler üretebilme, yaratıcılıklarını geliştirme, aynı zamanda üç boyutlu düşünebilme ve bunları kağıt üzerine aktarabilme yetenekleri geliştirilerek ve bu beceriler görsel, işlevsel, yapısal, teknik ve ekonomik unsurlarla biraraya getirilerek her ölçekte iç mekanları tasarlayabilen meslek adamları yetiştirebilmek hedeflenir. Her bireyde mevcut olan tasarım gücünü bir adım daha ileriye götürerek, kişinin düşünceleriyle, varolan gerçekleri bir araya getirip diğer bireylere konforlu, sağlıklı, işlevsel, mutlu yaşayabilecekleri iç mekanlar yaratabilme niteliği kazandırılır. 4 yıl süren lisans eğitimi süresince her türlü mekanın teknik detaylar vasıtasıyla en rasyonel biçimde kullanımını sağlayacak çözümlerin üretilmesi amaçlanmıştır. Bu program, stüdyo çalışmaları ve bu çalışmalara paralel giden mimarlık tarihi, sanat tarihi, yapı ve teknoloji gibi dersler ile desteklenerek verilir.

İç Mimarlık ve Çevre Tasaımı Bölümü’nde öğrencilere ilk iki yıl, temel tasarım, teknik çizim bilgisi (plan, kesit cephe çizimleri vs.) dersleri ile serbest el çizim, renk teorisi ve tekstil bilgisi verilir. Böylelikle öğrencilerin üretkenliğini artırıcı çalışmalar yapılarak bireyin düşündüğü ve hayal ettiği olguları teknik çizim yoluyla diğer bireylere aktarabilme yeteneği kazandırılır. Üçüncü ve dördüncü yıllarda ise öğrencilere verilen güncel malzeme ve teknoloji bilgisi, sosyal bilimler ve bilgisayar destekli tasarım dersleri ile düşünsel boyutları gerçeğe dönüştürecek bilgi ve becerilerin meslek pratiğine dönüştürülmesi sağlanır. Yurt içerisinde çağdaş ve tarihi iç mekanlara düzenlenen geziler ile öğrencilere yerinde ve görsel olarak bu mekanları, kullanılan malzemeyi, yapım tekniklerini, mobilyaları vs inceleme fırsatı tanınır. Eğitim dili İngilizce’dir. Bölümden mezun olanlar “İç Mimar ve Çevre Tasarımcısı” ünvanını alırlar.

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Başkanı
Yrd. Doç. Dr. Gülnur Ballice